Ban Giảng huấn

Ban Giảng huấn tại Investar Education bao gồm các chuyên gia được đào tạo vững chắc về lý thuyết và đều trải qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các định chế tài chính hàng đầu. Với phương pháp đào tạo hướng vào thực tiễn, đội ngũ chuyên gia của Investar Education sẽ giúp học viên áp dụng có hiệu quả các kiến thức và kinh nghiệm vào thực tế đầu tư ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận được sự tư vấn của Hội đồng Chuyên gia, để không ngừng điều chỉnh, cải tiến hệ thống giáo trình và phương pháp giảng dạy.

Dưới đây là danh sách giảng viên tại Investar Education theo chuyên ngành.