Xếp hạng tín nhiệm

Venezuela – khi nhà giàu sa cơ, vỡ nợ

Venezuela từng là cường quốc giàu nhất khu vực Mỹ Latin và cũng là nước có dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Khi ấy, dầu mỏ được xem là “giếng tiền” vô tận của quốc gia này. Thậm...
Read More

S&P, Moody’s và Fitch xếp hạng tín nhiệm (credit rating) như thế nào – Phần 1?

Standard & Poor's, Moody's Investor Service và Fitch Ratings là ba hãng định mức tín nhiệm nổi tiếng nhất (Big 3) trên thế giới hiện nay.
Read More