Văn hóa doanh nghiệp

Hé lộ cách Thế giới Di động “hoà tan” Trần Anh: 99,9% không giữ lại đội ngũ quản lý, “cắt nát” đội nhân viên cũ

Sau M&A, Thế giới Di động đã làm gì với lực lượng nhân viên của Trần Anh là câu hỏi cho ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Thế giới Di động (MWG) tại hội thảo “Văn hoá doanh nghiệp – Nền tảng...
Read More

7 kỹ năng lãnh đạo mới dưới góc nhìn Chủ tịch FPT

Một doanh nghiệp muốn thành công cần hội tụ đủ 3 nhân tố: “Khát vọng cháy bỏng – Ám ảnh khách hàng – Tư duy người chủ”. “Nền kinh tế số đang gợi mở cả thách thức và cơ hội với...
Read More