Trái phiếu

[Case study] Làm thế nào Roche huy động 40 tỷ USD để thâu tóm Genentech trong khủng hoảng 2008?

Roche đã huy động thành công ngoạn mục hơn 40 tỷ USD để thâu tóm Genentech, cho dù thị trường tài chính cực kỳ hoang man và khủng hoảng trầm trọng sau khi Lehman Brothers sụp đổ.
Read More