Tài chính hành vi

Nobel Kinh tế 2017 vinh danh công trình nghiên cứu về kinh tế học hành vi của Richard Thaler

Richard Thaler, một giáo sư người Mỹ, vừa được trao giải Nobel Kinh tế cho nghiên cứu đột phá lý giải vì sao người ta thường đưa ra những quyết định tồi tệ. Nghiên cứu đặc biệt về hành vi của...
Read More

Kinh tế học hành vi của… việc tặng quà

Tặng quà không phù hợp gây lãng phí cho cả người cho lẫn người nhận, đặc biệt trong những lúc kinh tế khó khăn. Một số nhà kinh tế học không thích Noel (Giáng sinh). Chẳng hạn, nhà kinh tế học Joel...
Read More