Sustainability Report

Báo cáo phát triển bền vững: 10 xu hướng lớn

Lập báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp đang ngày càng được mở rộng và hoàn thiện, khiến nó trở thành một hoạt động quan trọng để theo kịp các tiêu chuẩn đang thay đổi cũng như kỳ...
Read More

Phát triển bền vững: 6 lợi ích của doanh nghiệp

Trong hai thập kỷ qua, phát triển bền vững đã không còn chỉ là một xu thế nhất thời. Các nghiên cứu cho thấy, phát triển bền vững mang lại lợi ích khi được gắn kết vào các hoạt động kinh doanh....
Read More

Chỉ số Bền vững Toàn cầu Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index, DJSI)

Chỉ số Bền vững Toàn cầu Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index – DJSI) ra mắt lần đầu vào năm 1999, là chỉ số bền vững chuẩn đầu tiên, do hai công ty RobecoSAM và S&P Dow Jones Indices là đồng sáng...
Read More

Báo cáo phát triển bền vững: Tầm quan trọng đối với doanh nghiệp

Ngày nay, doanh nghiệp ngày càng nhận ra giá trị của báo cáo bền vững như một phương tiện để nâng cao uy tín và chứng tỏ cam kết của mình trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp...
Read More

Báo cáo Phát triển Bền vững là gì và tại sao phải lập?

Các nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp nào quản lý tốt khía cạnh bền vững thì thường thành công về tài chính. Thuật ngữ bền vững liên quan tới khái niệm “phát triển bền vững” theo định nghĩa của...
Read More

Báo cáo Phát triển Bền vững: Tác động mạnh đến khách hàng của doanh nghiệp [Infographic]

Dưới đây là Infographic minh họa kết quả khảo sát của Nielsen toàn cầu thực hiện năm 2015 về cam kết phát triển bền vững tác động ra ra đến hành vi của người tiêu dùng Việt Nam. Kết...
Read More