Spread

Spread

Spread là thuật ngữ dùng để chỉ chênh lệch giữa Giá bán (Bid) và Giá mua (Ask) của một cặp tiền tệ. Ví dụ, cặp tiền tệ EUR/USD báo giá 1,2345/1,2348, thì Giá bán (Bid) là 1,2345 và Giá mua (Ask) là 1,2348....
Read More