Phát triển bền vững

Danh sách 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2017

Ngày 6/12/2017,  Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017. Các mục...
Read More

Vinh danh 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2017

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) vừa tổ chức Lễ công bố 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2017. Đây là năm thứ hai...
Read More

Ngành Vận tải: Tương lai của giao thông – Bài học quý từ Hà Lan

Vấn đề giao thông thường là điều mà các chuyên gia đau đầu khi nghĩ đến khi dân số gia tăng và các đô thị quá tải. Nhưng người Hà Lan đang có những cách làm độc đáo để giải quyết vấn đề...
Read More

Muốn huy động vốn quốc tế, phải có chiến lược phát triển bền vững

Công thức phát triển bền vững được các nhà đầu tư cũng như nhà nghiên cứu thống nhất hiện nay là các thành tố về môi trường, xã hội và các cơ chế quản trị để tránh được rủi ro. Đó là...
Read More

Biến đổi khí hậu và Tác động đến kinh tế Việt Nam

Sau mỗi cơn cuồng phong do biến đổi khí hậu gây nên là những nỗi đau thương, mất mát và thiệt hại nặng nề về kinh tế. TÓM TẮT NỘI DUNG – Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ở các nước...
Read More

17 mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của thế giới cho giai đoạn 2015 – 2030

Như một phần của chương trình Phát triển bền vững LHQ năm 2030, các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) được hình thành đề hỗ trợ chính phủ kết hợp với các chương trình và chính sách chính trị...
Read More