Nhà đầu tư cá nhân

(Phần 9) 100 sai lầm của nhà đầu tư chứng khoán: Khác biệt giữa Định chế và Cá nhân

Các định chế tài chính hành động khác biệt so với nhà đầu tư cá nhân do quy mô vốn quá lớn – nhưng vẫn tuân thủ quy tắc stop loss. (37) Mua bình quân giá giảm: Mất chi phí cơ hội nếu thị trường...
Read More

Nhà đầu tư tổ chức: Họ luôn khôn ngoan trên thị trường chứng khoán?

Có phải nhà đầu tư tổ chức luôn đầu tư khôn ngoan và chiến lược đầu tư “ăn theo” có thể đem lại lợi nhuận?

Read More