Nguyên nhân khủng hoảng

Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 (P2): Những bài học rút ra

Có quá nhiều bài học từ khủng hoảng 2008. Dựa vào những gì đã nêu, chúng ta kết luận bằng cách xác định nhiều điểm then chốt phù hợp với Việt Nam và khu vực Đông Á. Trong tương lai sẽ như thế...
Read More

Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 (P1): Những nguyên nhân sâu xa nào?

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 là khủng hoảng lịch sử, là đợt suy thoái kinh tế kéo dài nhất và nghiêm trọng nhất kể từ Đại Khủng hoảng thập niên 1930. Sự sụp đổ của ngân hàng đầu...
Read More