Khủng hoảng danh tiếng

Khủng hoảng truyền thông: Các hãng Hàng không xử lý như thế nào?

Với sự phát triển mạnh mẽ của Mạng xã hội và Internet, doanh nghiệp ngày nay trở nên rất “nhạy cảm” trước nhiều sự kiện chực chờ, có thể dẫn đến khủng hoảng truyền...
Read More

Quan hệ Nhà đầu tư (IR): Nếu Khải Silk niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán…

Uy tín của doanh nghiệp và của lãnh đạo doanh nghiệp là yếu tố ảnh hưởng cực lớn đến giá cổ phiếu trên sàn. Câu chuyện đang khiến truyền thông “bùng nổ” những ngày qua là câu chuyện khăn lụa...
Read More

14 nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông

Với các doanh nghiệp Việt Nam, ngoài 13 nguyên tắc mà bất kỳ doanh nghiệp nào trên thế giới cũng áp dụng để xử lý khủng hoảng truyền thông, còn cần thêm nguyên tắc thứ 14: sự linh hoạt, uyển chuyển....
Read More

Quản trị khủng hoảng: Bài học từ thế giới

Khủng hoảng hay thảm họa có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào. Các nước đã chuẩn bị cho những tình huống bất thường và xử lý ra sao? Điện thoại reng lúc nửa đêm và Charlie Henry chỉ...
Read More

Cá tôm, nhà máy và người phát ngôn

Đã là doanh nghiệp thì thế nào cũng có ngày phải nếm trải khủng hoảng ở mức độ khác nhau và đã là lãnh đạo doanh nghiệp thì sớm muộn gì cũng sẽ đương đầu với khủng hoảng danh tiếng. Có câu...
Read More