Investor Relations

Quan hệ Nhà đầu tư (IR): Đằng sau sự đổ vỡ Ba Huân – VinaCapital

Các quỹ có thể là những “cá mập” trong đàm phán nhưng không ít doanh nghiệp tư nhân cũng cho thấy sự thiếu kinh nghiệm khi gọi vốn. VinaCapital đã phát đi thông báo cho biết sẽ dừng hợp tác...
Read More

Mô hình tổ chức Bộ phận IR tham khảo

Doanh nghiệp của tôi chuẩn bị niêm yết và đang tìm hiểu về quan hệ nhà đầu tư (IR), xin hỏi với một doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 2.000 tỷ đồng, nhà nước vẫn sở hữu cổ phần chi phối, có...
Read More

Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư (IRO) là ai?

Một chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư (IRO, Investor Relations Officer) giỏi không phải là người cố tạo nên “giá cổ phiếu cao nhất”, mà phải giúp cộng đồng đầu tư xác định đúng “giá trị thực của...
Read More

Cháy nhà xưởng: Chặn đà tổn thương niềm tin

Trước những thông tin khủng hoảng bất ngờ xảy ra với công ty đại chúng, việc công bố thông tin kịp thời là cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều mà thị trường cần hơn là làm cách nào để thông tin...
Read More

Làm IR một cách chủ động và hiện đại

TTCK Việt Nam trở nên sôi động và thu hút chú ý kể từ những năm 2005-2006, với sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp niêm yết, nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Ai cũng biết thông tin...
Read More

Xu hướng IR toàn cầu: Gắn kết với cổ đông hiện hữu

Những năm gần đây, đội ngũ IR của các công ty trên toàn cầu đang tập trung vào việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư hiện hữu. Với mục tiêu giúp đỡ các công ty xác định thực tiễn...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: Qua rồi thời “thụ động” tuân thủ

Nỗ lực duy trì hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) là cách để doanh nghiệp xây dựng hình ảnh minh bạch trước công chúng. Doanh nghiệp càng làm tốt công tác IR sẽ càng gia tăng khả năng giữ chân các...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 8)

Phần 8 trình bày các câu hỏi liên quan đến “Kiểm soát nội bộ” và “Thù lao cho Ban lãnh đạo, nhân viên”. Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations,...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 7)

Phần 7 là ngân hàng câu hỏi liên quan đến “Ban giám đốc” và các vấn đề về xung đột quyền lợi. Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR). Quản...
Read More