Định giá cổ phiếu

9 mô hình kiếm tiền của các công ty internet

Nhiều website hoàn toàn miễn phí cho người dùng, nhưng chắc chắn đằng sau đó là cả một cổ máy kiếm tiền khổng lồ. TÓM TẮT NỘI DUNG: Mô hình kiếm tiền phổ biến của các công ty internet gồm có:...
Read More

Định giá công ty vốn hóa nhỏ (micro cap) bằng cách nào?

Nghĩ lớn (Think big) – Đó là phương châm sống của những nhà đầu tư thành công nhất. Nhưng đôi khi, ý tưởng lớn và lợi nhuận cao lại đến từ những thương vụ đầu tư nhỏ. Trong bài viết này, bạn...
Read More

P/B, Tỷ số Giá trên giá trị sổ sách (Price/Book value per share)

Công thức tính: Tỷ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) = Giá cổ phiếu/BVPS Trong đó, BVPS là giá trị sổ sách của mỗi cổ phần. Đây là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu so...
Read More

[Định giá cổ phiếu] 3 câu hỏi giúp dự báo doanh thu chính xác

Bằng cách sử dụng một vài câu hỏi sau, nhà đầu tư có thể gia tăng độ chính xác của mình trong việc dự đoán doanh thu của doanh nghiệp. Dự báo về tăng trưởng doanh thu của một công ty được xem là...
Read More