Dịch vụ khách hàng

Con người của dịch vụ xuất sắc

Bạn có biết rằng một tổ chức có dịch vụ xuất sắc thường đòi hỏi những đặc tính chẳng có gì đặc biệt. Đó chỉ là khả năng thấu hiểu, nhiệt tình, sự tận tâm và chu đáo, biết làm việc...
Read More

[Case study] Zappos đạt 1 tỷ USD doanh thu bán giày dép online nhờ văn hóa doanh nghiệp độc đáo

Kết hợp văn hóa công ty, dịch vụ khách hàng và quản trị chuỗi cung ứng đã làm Zappos trở nên khác biệt.
Read More

[Case study] American Express và dịch vụ khách hàng thượng hạng

Dịch vụ khách hàng không đơn thuần chỉ tiêu tốn chi phí. Dịch vụ khách hàng tốt có thể khiến khách hàng trung thành hơn với công ty và lợi nhuận sẽ được cải thiện. Câu chuyện: American Express là...
Read More