Bong bóng dotcom

Triều đại Yahoo suy tàn vì 10 l​ý do

Họa phúc phải đâu một ngày, câu nói đó chắc chắn đúng với việc người khổng lồ Yahoo trong thời kỳ đầu của Internet vừa “ngã quỵ”. Vì đâu nên nỗi? Thông tin Yahoo mới đây đã bị Verizon...
Read More

Bong bóng dotcom những năm 2000: 6 sai lầm không thể nào quên!

Một báo cáo gần đây cho thấy trong giai đoạn đầu những năm 2000 đã có đến 962 công ty internet Mỹ phải đóng cửa hoặc tuyên bố phá sản. Vậy đâu là những sai lầm các công ty này mắc phải mà bạn...
Read More