Bài học từ khủng hoảng

Venezuela – khi nhà giàu sa cơ, vỡ nợ

Venezuela từng là cường quốc giàu nhất khu vực Mỹ Latin và cũng là nước có dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Khi ấy, dầu mỏ được xem là “giếng tiền” vô tận của quốc gia này. Thậm...
Read More

Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 (P2): Những bài học rút ra

Có quá nhiều bài học từ khủng hoảng 2008. Dựa vào những gì đã nêu, chúng ta kết luận bằng cách xác định nhiều điểm then chốt phù hợp với Việt Nam và khu vực Đông Á. Trong tương lai sẽ như thế...
Read More