Bài học thất bại

Sự sụp đổ của Hanjin và hệ lụy

Hanjin (HJS) của Hàn Quốc, từ chỗ là một trong những người khổng lồ của ngành vận tải biển thế giới, giờ đây đã trở thành tấm gương về thất bại để những hãng tàu khác phải soi vào. Đầu...
Read More

Triều đại Yahoo suy tàn vì 10 l​ý do

Họa phúc phải đâu một ngày, câu nói đó chắc chắn đúng với việc người khổng lồ Yahoo trong thời kỳ đầu của Internet vừa “ngã quỵ”. Vì đâu nên nỗi? Thông tin Yahoo mới đây đã bị Verizon...
Read More

10 bài học từ những thất bại kinh doanh thảm hại trong lịch sử

Những bài học này được rút ra từ “vết xe đổ” trong quá khứ của hàng trăm ban quản trị và các nhà lãnh đạo. Thất bại sẽ cho ta những bài học có giá trị nhất. Tuy vậy, trong kinh doanh,...
Read More

10 bài học từ những thất bại kinh doanh thảm hại trong lịch sử

[Bài học thất bại] Những bài học này được rút ra từ “vết xe đổ” trong quá khứ của hàng trăm ban quản trị và các nhà lãnh đạo. Thất bại sẽ cho ta những bài học có giá trị nhất. Tuy...
Read More