Annual Report

Báo cáo phát triển bền vững: 10 xu hướng lớn

Lập báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp đang ngày càng được mở rộng và hoàn thiện, khiến nó trở thành một hoạt động quan trọng để theo kịp các tiêu chuẩn đang thay đổi cũng như kỳ...
Read More

Báo cáo Phát triển Bền vững: Tác động mạnh đến khách hàng của doanh nghiệp [Infographic]

Dưới đây là Infographic minh họa kết quả khảo sát của Nielsen toàn cầu thực hiện năm 2015 về cam kết phát triển bền vững tác động ra ra đến hành vi của người tiêu dùng Việt Nam. Kết...
Read More

Báo cáo thường niên 2015: Vẫn áp dụng theo Thông tư 52

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc, Báo cáo thường niên năm 2015 sẽ được lập dựa trên Thông tư 52 hay Thông tư 155. Vào tháng 10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công...
Read More