Bộ môn PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Contact Information
Stay in Touch

Our Faculty

Nguyễn Hữu Duy
MBA, CFA

Nguyễn Hữu Duy

Ông Nguyễn Hữu Duy hiện phụ trách Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn...
Ngô Hữu Hùng
Thạc sỹ Tài chính

Ngô Hữu Hùng

Ông Ngô Hữu Hùng tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính (Master...
Chu Tuấn Linh
Thạc sỹ - CFA Charterholder

Chu Tuấn Linh

Ông Chu Tuấn Linh tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính tại...
Đinh Như Đức Thiện
Thạc sỹ QTKD (MBA)

Đinh Như Đức Thiện

Ông Đinh Như Đức Thiện có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trên thị...