Chính sách Quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cụ thể việc Investar sẽ thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi nhận được qua  trang web có địa chỉ http://investar.edu.vn hoặc http://investar.vn (sau đây gọi tắt là Website).

“Thông tin cá nhân” là tất cả và bất kỳ thông tin nào liên quan tới bạn (bao gồm nhưng không giới hạn trong tên bạn, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email, địa chỉ nhà, mật khẩu và địa chỉ IP – địa chỉ nhận dạng máy tính của bạn khi truy cập internet) được chúng tôi thu nhận thông qua việc bạn truy cập hoặc sử dụng Website.

Việc truy cập và sử dụng Website của bạn (bao gồm cung cấp thông tin cá nhân) chỉ ra sự chấp thuận của bạn đối với việc xử lý và truyền tải thông tin các nhân của bạn theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư này.

Để phục vụ bạn được tốt hơn, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập website thường xuyên để chúng tôi có thể thông báo các thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư này.

(1) Thu thập và sử dụng

1.1  Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau khi bạn truy cập Website:

(a)  Các số liệu thống kê web ẩn danh thu thập được khi bạn truy cập trang web.

(b)  Các thông tin bạn cung cấp có chủ ý cho chúng tôi khi (i) đăng ký sản phẩm/dịch vụ, (ii) Đăng ký để nhận thông tin sản phẩm/dịch vụ, (iii) tham gia vào các hoạt động tiếp thị trực tiếp và/hoặc (iv) gửi câu hỏi, cung cấp phản hồi, liên hệ hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi, (v) thực hiện giao dịch trên website.

1.2  Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn từ bên thứ ba có quyền hợp pháp để chuyển thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi.

1.3  Bạn chấp thuận cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để

(a)  giám sát, điều chỉnh, đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi ;
(b)  cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu của bạn;
(c)  mời bạn tham dự các chương trình kinh doanh và thực hiện các khảo sát;
(d)  gửi các thông tin tiếp thị, nâng cấp dịch vụ và khuyến mại đặc biệt theo yêu cầu; và
(e)  ngăn chặn những hoạt động bị cấm hoặc phạm pháp và/hoặc tuân thủ các Điều khoản sử dụng.

1.4  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi nhập dữ liệu phát sinh trong quá trình đăng ký hoặc gửi thông tin cá nhân.

(2) Cookies và Theo dấu

2.1  Một “cookie” là một đoạn dữ liệu được gửi từ trình duyệt của bạn. Trình duyệt của bạn có thể lưu trữ nó trong hệ thống dựa trên các cài đặt của bạn cho trình duyệt. Cookies thu thập thông tin về hệ thống vận hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi, loại trình duyệt, địa chỉ IP.

2.2  Website đôi khi sử dụng cookies để tăng cường khả năng cung cấp thông tin và dịch vụ, và để điều hướng website thuận tiện hơn. Website không sử dụng cookies để thu thập thông tin các nhân của bạn trừ trường hợp bạn chấp thuận cung cấp những thông tin này trước đó.

2.3  Bạn có thể lựa chọn điều chỉnh trình duyệt để thông báo khi bạn nhận một cookies, cho phép bạn quyết định có chấp nhận cookies đó hay không. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn từ chối tất cả cookies. Tuy nhiên xin lưu ý, nếu bạn từ chối nhận cookies, có thể bạn không thể sử dụng các chức năng sẵn có trên Website.

(3) Truy cập, hiệu đính và thu hồi sự chấp thuận

Chúng tôi cung cấp cho các cá nhân quyền truy cập vào thông tin các nhân của mình khi chúng tôi tìn rằng điều này là cần thiết, bao gồm trường hợp bạn có quyền truy cập và xem lại các thông tin các nhân theo các luật và quy định về quản lý dữ liệu và quyền các nhân hiện hành. Nếu bạn muốn truy cập, cập nhật hoặc thu hồi sự chấp thuận đối với việc sử dụng thông tin các nhân mà bạn cung cấp cho Website, hoặc có bất kỳ yêu cầu liên quan tới xử lý thông tin này, xin vui long liên hệ chúng tôi.

(4) Bảo mật và đảm bảo an ninh

4.1  Chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi tài chính có thể để áp dụng những biện pháp bảo mật và đảm bảo an ninh nhằm bảo vệ thông tin các nhân của bạn khỏi truy cập bất hợp pháp hoặc mất mát.

4.2  Nhân viên của chúng tôi có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc đảm bảo bảo mật thông tin các nhân của bạn.

4.3  Chúng tôi khuyến cáo bạn có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng internet. Trong khi chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin các nhân của bạn, chúng tôi không thể hoàn toàn đảo bảm bảo mật thông tin bạn gửi qua internet.

4.4  Trong trường hợp chúng tôi cung cấp (hoặc bạn lựa chọn) mật khẩu cho phép bạn truy cập một phần nhất định của Website, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu. Chúng tôi khuyến cáo bạn không chia sẻ mật khẩu cho bất kỳ ai.

(5) Chuyển giao và ghi nhớ

5.1  Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin các nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, trừ các trường hợp sau:
(a)  yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc tòa án;
(b)  yêu cầu của chính phủ, lãnh đạo nhà nước hoặc cơ quan hành pháp;
(c)  phục vụ việc điều tra và giúp ngăn ngừa nguy cơ an ninh, lừa đảo hoặc các hoạt động gây nguy hại khác;
(d)  nhằm thực thi/bảo vệ quyền và tài sản của Investar; hoặc
(e)  bảo vệ quyền hoặc an toàn cá nhân của nhân viên Investar và bên thứ ba.

5.2  Chúng tôi không lưu trữ thông tin của bạn lâu hơn thời gian cần thiết cho mục đích thu thập thông tin.

(6) Trang web của bên thứ ba và mạng xã hội

6.1  Website có thể chứa đường dẫn sang trang web của bên thứ ba, có Chính sách quyền riêng tư khác chúng tôi. Chúng tôi không chứng thực hoặc đại diện cho các trang web của bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm đối với Chính sách quyền riêng tư hoặc nội dung của những trang web này, dù rằng chúng được thể hiện như một phần của Website. Thông tin cá nhân bạn lựa chọn cung cấp hoặc thu thập bởi bên thứ ba không nằm trong phạm vi hiệu lực của Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba, xin vui lòng xem xét Chính sách quyền riêng tư của họ.

6.2  Website có thể cung cấp một số chức năng của mạng xã hội, cho phép bạn chia sẻ thông tin lên trang mạng xã hội của mình hoặc tương tác với chúng tôi thông qua các trang mạng xã hội. Việc sử dụng những chức năng này có thể dẫ tới việc thu thập và chia sẻ thông tin về bạn, tùy theo chức năng sử dụng. Xin vui lòng xem chính sách quyền các nhân và tùy chỉnh của mạng xã hội mà bạn tương tác để bảo bạn hiểu rõ những thông tin có thể bị chia sẻ bởi các mạng xã hội này.

6.3  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật và thực hiện quyền cá nhân được bao gồm hoặc thực hiện bởi trang web của bên thứ ba và trang mạng xã hội.

(7) Thông tin liên hệ

Nếu bạn cần sự trợ giúp trong truy cập hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.