Ngoại hối – Forex

Từ điển Thuật ngữ Ngoại hối, Giao dịch Forex, Giao dịch Tiền tệ.

Spread

Spread là thuật ngữ dùng để chỉ chênh lệch giữa Giá bán (Bid) và Giá mua (Ask) của một cặp tiền tệ. Ví dụ, cặp tiền tệ EUR/USD báo giá 1,2345/1,2348, thì Giá bán (Bid) là 1,2345 và Giá mua (Ask) là 1,2348....
Read More

Pip

Pip là thuật ngữ chỉ bước giá (biến động giá nhỏ nhất) của một tiền tệ. Pip cũng còn được gọi là điểm (point). Bạn sẽ tính toán lời và lỗ dựa trên số pip. Với mỗi cặp tiền khác nhau, pip...
Read More