Kinh tế Vĩ mô

Từ điển Thuật ngữ Kinh tế Vĩ mô.

Chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi – Mỹ (Core Personal Consumption Expenditure)

Chi tiêu cá nhân cho một số mặt hàng như thực phẩm và năng lượng có thể biến động mạnh một cách không có hệ thống hoặc do các yếu tố mùa vụ. Báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (Core PCE) loại...
Read More

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan (University of Michigan Consumer Sentiment Index)

Khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan đánh giá niềm tin của người tiêu dùng liên quan đến vấn đề tài chính của cá nhân, điều kiện kinh doanh và sức mua, được dựa trên hàng trăm...
Read More