Chỉ số Tài chính

Từ điển Thuật ngữ Chỉ số Tài chính – Phân tích Chỉ số Tài chính.

P/B, Tỷ số Giá trên giá trị sổ sách (Price/Book value per share)

Công thức tính: Tỷ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) = Giá cổ phiếu/BVPS Trong đó, BVPS là giá trị sổ sách của mỗi cổ phần. Đây là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu so...
Read More