Tin tức

Giải thưởng Báo cáo Thường niên 2017 có gì mới?

Năm 2017 – năm thứ 10 đồng hành và phát triển cùng thị trường chứng khoán Việt Nam – Cuộc bình chọn Báo cáo Thường niên (BCTN) có thêm nhiều điểm mới so với các năm trước: Thứ nhất, về quy...
Read More
,

Hãy “tư duy tích hợp” để làm mới cách kể chuyện về doanh nghiệp

Trước hết, lãnh đạo doanh nghiệp cần thay đổi tư duy và thể hiện cam kết cao trong việc triển khai áp dụng tư duy tích hợp, ra quyết định tích hợp và thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ thực hiện...
Read More

Sơ khảo Báo cáo Thường niên 2016: Tiêu chuẩn khắt khe hơn, kết quả tích cực hơn

Trong điều kiện tiêu chí chấm điểm ngày càng chi tiết, nâng cao và khắt khe, số lượng báo cáo lọt vào vòng chung khảo tăng lên, cho thấy chất lượng báo cáo của DN được cải thiện, tiến bộ hơn so...
Read More

17 mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của thế giới cho giai đoạn 2015 – 2030

Như một phần của chương trình Phát triển bền vững LHQ năm 2030, các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) được hình thành đề hỗ trợ chính phủ kết hợp với các chương trình và chính sách chính trị...
Read More

Chứng khoán xanh: Chậm chân uống… nước đục

Xu hướng “xanh hóa” các sản phẩm chứng khoán đã và đang diễn ra trên thế giới, ngay tại khu vực ASEAN cũng không còn là chuyện xa lạ, càng không phải là hô hào khẩu hiệu hay phong trào.  Đó cũng không...
Read More