Kiến thức Đầu tư

Kiến thức đầu tư chứng khoán, bí quyết đầu tư chứng khoán, bài học thành công, thất bại trong đầu tư, phân tích ngành, case study.

[Case study] Lipton và sáng kiến trà sinh thái bền vững của Unilever

Để được khách hàng tin tưởng, trà Lipton phải được chứng nhận có nguồn gốc bền vững, đồng thời phải chuyển đổi toàn bộ chuỗi cung ứng sang các phương pháp bền vững.
Read More