Kiến thức Đầu tư

Kiến thức đầu tư chứng khoán, bí quyết đầu tư chứng khoán, bài học thành công, thất bại trong đầu tư, phân tích ngành, case study.

Nhà đầu tư tổ chức: Họ luôn khôn ngoan trên thị trường chứng khoán?

Có phải nhà đầu tư tổ chức luôn đầu tư khôn ngoan và chiến lược đầu tư “ăn theo” có thể đem lại lợi nhuận?

Read More

S&P, Moody’s và Fitch xếp hạng tín nhiệm (credit rating) như thế nào – Phần 1?

Standard & Poor's, Moody's Investor Service và Fitch Ratings là ba hãng định mức tín nhiệm nổi tiếng nhất (Big 3) trên thế giới hiện nay.
Read More