Đầu tư Chứng khoán

Kiến thức và kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính. Bí quyết đầu tư thành công.

S&P, Moody’s và Fitch xếp hạng tín nhiệm (credit rating) như thế nào – Phần 1?

Standard & Poor's, Moody's Investor Service và Fitch Ratings là ba hãng định mức tín nhiệm nổi tiếng nhất (Big 3) trên thế giới hiện nay.
Read More

George Soros: Những câu nói kinh điển về đầu tư của “Người hủy diệt Ngân hàng Trung ương Anh” (2)

Thị trường có thể vẫn còn bất hợp lý lâu hơn thời gian hầu hết con người ta có thể giữ cho mình khỏi bị vỡ nợ.
Read More