Đầu tư Chứng khoán

Kiến thức và kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính. Bí quyết đầu tư thành công.

11 dấu hiệu cho thấy công ty sẽ nhanh chóng phá sản

Nếu một công ty có đẩy đủ 11 dấu hiệu này thì tình hình có thể đang ở mức báo động đỏ, việc tuyên bố phá sản sẽ không còn xa; và tốt nhất là hãy tránh xa cổ phiếu.
Read More

Nhà đầu tư tổ chức: Họ luôn khôn ngoan trên thị trường chứng khoán?

Có phải nhà đầu tư tổ chức luôn đầu tư khôn ngoan và chiến lược đầu tư “ăn theo” có thể đem lại lợi nhuận?

Read More