Sau vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức và Hội đồng bình chọn quyết định vinh danh các doanh nghiệp niêm yết năm nay theo 3 hạng mục: (1) Doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất; (2) Doanh nghiệp có báo cáo quản trị công ty tốt nhất; (3) Doanh nghiệp có báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

(*) Danh sách Doanh nghiệp vào chung khảo (Top 30)

Các doanh nghiệp có tên trong danh sách được vinh danh năm nay sẽ được nhận vinh danh của Ban tổ chức cho những nỗ lực vì sự minh bạch, quản trị công ty tốt và hướng tới phát triển bền vững.

ảnh 1

ảnh 2

ảnh 3

ảnh 4

ảnh 5

ảnh 6

ảnh 7

Nguồn: Đặc san Toàn cảnh Doanh nghiệp Niêm yết 2018