Giải thưởng Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết năm 2018

,

Giải thưởng Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết năm 2018

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VCA) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo Thường niên (Vietnam Annual Report Awards – ARA), sự kiện đã đồng hành cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng các doanh nghiệp niêm yết trong suốt 10 năm qua (2008- 2017).

Giải thưởng Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết năm 2018 có 3 điểm mới đáng chú ý.

(1) Bên cạnh nội dung đánh giá BCTN và Báo cáo Phát triển bền vững như mọi năm, Cuộc bình chọn sẽ thực hiện đánh giá chuyên sâu tình hình thực thi quản trị công ty (QTCT) của doanh nghiệp với một bộ tiêu chí riêng.

(2) Đối tượng bình chọn năm nay là các doanh nghiệp niêm yết trên hai Sở GDCK TP.HCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thuộc rổ chỉ số VNX Allshare và được chia thành 3 nhóm theo quy mô vốn hóa thị trường (lớn, vừa và nhỏ), thay vì chấm toàn bộ tất cả các DN niêm yết đủ điều kiện xét chọn trên 2 sàn như mọi năm.

(3) Về cơ cấu trao giải, thay vì chọn Top 50 doanh nghiệp có BCTN tốt nhất để vinh danh, năm nay, Ban Tổ chức sẽ chọn các báo cáo tốt nhất của mỗi nhóm vốn hóa (Large Cap, Mid Cap, Small Cap) để trao giải nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có quy mô vốn vừa và nhỏ tham gia cạnh tranh giải và có cơ hội được tôn vinh.

Tương tự, đối với giải QTCT, Ban Tổ chức cũng sẽ lựa chọn 5 DN tốt nhất của mỗi nhóm vốn hóa để trao giải thay vì chỉ trao Giải Nhất, Nhì, Ba như năm ngoái.

Nguồn: Đầu tư Chứng khoán