Viết nội dung Báo cáo Thường niên: Những điểm cần lưu ý

Viết nội dung Báo cáo Thường niên: Những điểm cần lưu ý

Investar tổng hợp lời khuyên của các chuyên gia để giúp Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo Thường niên (BCTN), Báo cáo Phát triển Bền vững (BCPTBV) đạt hiệu quả cao.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

(1) BCTN không dừng lại ở thông tin tài chính mà thông tin phi tài chính ngày được đề cao, mở rộng để cung cấp cho NĐT cái nhìn đầy đủ về hoạt động của doanh nghiệp.

(2) Thông tin minh bạch, cụ thể từng mảng vấn đề, bóc tách số liệu, công khai đến NĐT từ tình hình tài chính, quản trị doanh nghiệp đến các giao dịch, thù lao và khoản lợi ích của HĐQT, BKS, BGĐ, thông tin chi tiết về bộ máy quản trị điều hành, thu nhập và phúc lợi cho người lao động, các con số và sự kiện trong các hoạt động phát triển cộng đồng.

(3) Các thông tin về nền tảng doanh nghiệp, đánh giá các cơ hội và rủi ro, hiện trạng hoạt động, quản trị và điều hành doanh nghiệp, mục tiêu và khát vọng tương lai cần được hội tụ đầy đủ trong ấn phẩm BCTN.

(4) Tuân thủ các chuẩn mực về báo cáo, chủ động phân tích kỹ lưỡng các rủi ro, chủ động chia sẻ thêm thông tin trong công tác quản trị doanh nghiệp, minh bạch trong báo cáo và cung cấp thông tin rõ ràng cho NĐT.

(5) Cải tiến về hình thức: Triển khai mô hình BCTN điện tử với nhiều video sinh động, hấp dẫn. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện báo cáo và công bố thông tin qua hệ thống công bố thông tin điện tử của công ty đại chúng, đảm bảo công bố thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

>>> Investar với dịch vụ tư vấn nội dung, thiết kế, in ấn Báo cáo Thường niên, Báo cáo Phát triển Bền vững

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO

(1) Gửi gắm tới cổ đông tầm nhìn, hoài bão và cả tấm chân tình. Tâm huyết của người đứng đầu lan tỏa đến mỗi cổ đông, khơi dậy trong họ niềm tự hào, tiếp tục sát cánh cùng doanh nghiệp đi tới đỉnh cao mới.

(2) Thư gửi cổ đông được ví như sợi dây kết nối từng cổ đông và lãnh đạo công ty, bởi lãnh đạo gửi gắm trong đó những nỗi niềm, tâm sự và mong muốn cổ đông sát cánh với doanh nghiệp nhiều hơn, để doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển.

(3) Cần chú ý đến các mặt chưa thực hiện được, không nên quá coi trọng về thành tích, huy chương, khen thưởng. Đánh giá tình hình công ty ở cả tích cực và tiêu cực.

PHÂN TÍCH HOT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

(1) Thiếu hoặc chưa có đánh giá, phân tích chuyên sâu về hiệu quả sử dụng tài sản, các khoản phải thu xấu, phải trả xấu, tài sản xấu, ảnh hưởng của chênh lệch tỉ giá hối đoái đến kết quả kinh doanh, ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay, phương án phát triển ngắn, trung và dài hạn.

(2) Các thông tin ít được nêu chi tiết như: những phân tích về chiến lược trung và dài hạn của công ty, những thay đổi trong chiến lược kinh doanh, đánh giá, phân tích sâu về nguyên nhân thay đổi doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp, tiến độ và tình hình thực hiện các dự án (đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản), tình hình tài chính của các công ty con.

(3) Vấn đề hàng tồn kho, công nợ, các khoản đầu tư chưa được xử lý… người đọc kỳ vọng xem được thông tin kĩ hơn về trích lập dự phòng, hướng xử lý trong tương lai, nhất là hàng tồn kho, biến động nguồn vốn và các rủi ro trong kinh doanh.

(4) Phân tích, so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

QUẢN TRỊ CÔNG TY

(1) BCTN phải cho các cổ đông thấy được:

  • Hệ thống quản trị doanh nghiệp công khai, minh bạch, gắn liền thực tiễn hoạt động, làm nên tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài, tạo niềm tin với cổ đông và nhà đầu tư.
  • Xây dựng sơ đồ tổ chức với sự phân công, phân nhiệm tới từng phòng ban, bộ phận; xác định và công bố đến nhà đầu tư mục tiêu của công ty; đưa ra các rủi ro, các chỉ số tài chính và phi tài chính; công bố danh tính, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan; thông tin về các công ty con, tiểu sử Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,…
  • Cung cấp chi tiết các thông tin: định hướng của HĐQT cho tương lai phát triển công ty, danh sách và nội dung các cuộc họp HĐQT, hoạt động của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, chi tiết sở hữu cổ phiếu của các cổ đông nội bộ cũng như lương thưởng và thù lao trong năm, thông tin về thành viên HĐQT độc lập, các tiểu ban,…
  • Công khai minh bạch thông tin tổ chức ĐHĐCĐ tạo ra sự bình đẳng cho các cổ đông tham gia. Tách bạch giữa Chủ tịch HĐQT và chức danh quản lý (TGĐ/GĐ). Chuyển đổi mô hình công ty theo hướng phù hợp với thông lệ quản trị công ty tốt của các nước trên thế giới – mô hình công ty không có Ban kiểm soát.

(2) Một số chương trình cải thiện công tác Quản trị công ty:

  • Tham chiếu các quy định về quản trị công ty như Thẻ quản trị công ty khu vực ASEAN, phân tích các lý do chưa đạt của Thẻ điểm.
  • 5 khía cạnh đánh giá quản trị: quyền của cổ đông; đối xử công bằng với các cổ đông; vai trò của các bên có quyền lợi liên quan; công bố thông tin và minh bạch; vai trò và trách nhiệm của HĐQT.
  • Cập nhật về Nghị định 71/2017/NĐ-CP: quy định về quản trị công ty tạo ra khung khổ pháp lý cao hơn cho hoạt động quản trị doanh nghiệp đại chúng.
  • Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả KPI.

Nguồn: Đầu tư Chứng khoán, Tổng hợp

Investar Research & Advisory là đơn vị tư vấn nội dung, chủ đề, thiết kế , in ấn Báo cáo Thường niên (Annual Report) và Báo cáo Phát triển Bền vững (Sustainability Report) hàng đầu tại Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi là những doanh nghiệp niêm yết đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính – chứng khoán – ngân hàng, xây dựng – bất động sản, công nghiệp v.v…

Investar cung cấp giải pháp trọn gói Báo cáo Thường niên (Annual Report) và Báo cáo Phát triển Bền vững (Sustainability Report) cho khách hàng bằng 20 năm kinh nghiệm thực tiễn trên thị trường tài chính, kiểm toán, đầu tư, truyền thông – dịch vụ marketing.

Để có thêm thông tin về dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.