Archives for 21 Jul,2016

You are browsing the site archives by date.

Khởi nghiệp: Hiểu người, cơ hội thành công sẽ lớn

Khởi nghiệp là quá trình tranh đấu liên tục để tồn tại. Bạn phải đối đầu với những người có sẵn quan hệ và nguồn vốn. Bạn phải làm việc nhiều hơn và hiệu quả hơn gấp mười lần họ....
Read More