Archives for 6 May,2016

You are browsing the site archives by date.

Ngành bán lẻ: Công thức thành công của nhà bán lẻ ôtô Mỹ

Cửa hàng cần biết “tái sử dụng” khách hàng một cách thông minh, biến họ trở thành tài sản suốt đời của mình. TÓM TẮT NỘI DUNG – Khi một chủ cửa hiệu bán ôtô chấp nhận lỗ thì mục đích...
Read More

[Case study] Làm thế nào Roche huy động 40 tỷ USD để thâu tóm Genentech trong khủng hoảng 2008?

Roche đã huy động thành công ngoạn mục hơn 40 tỷ USD để thâu tóm Genentech, cho dù thị trường tài chính cực kỳ hoang man và khủng hoảng trầm trọng sau khi Lehman Brothers sụp đổ.
Read More