Archives for 29 Apr,2016

You are browsing the site archives by date.

[Sách hay] Ngân hàng: Ông hoàng không quần?

Các ngân hàng đều có một tiếng nói chung là chống lại việc tăng hệ số vốn, và cho rằng như thế là làm mất khả năng cho vay của họ và làm thiệt hại đến sự phát triển của nền kinh tế. * [SÁCH...
Read More