Tỷ giá hối đoái cố định (Fixed/Pegged exchange rate)

Tỷ giá hối đoái cố định (Fixed/Pegged exchange rate)

Tỷ giá hối đoái cố định (Fixed/Pegged exchange rate), hay gọi tắt làtỷ giá cố định, là tỷ giá được neo một cách cố định hay chỉ cho phép dao động trong biên độ hẹp so với một loại tiền tệ khác hoặc với vàng.

Ngân hàng trung ương thường là cơ quan xác định tỷ giá cố định này, với mục tiêu chủ yếu là nhằm duy trì sự ổn định cho đồng nội tệ, kiềm chế lạm phát, và giúp thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư quốc tế do không phải lo ngại về rủi ro biến động tỷ giá.

Một khi tỷ giá biến động mạnh ngoài mục tiêu kiểm soát, ngân hàng trung ương sẽ bán ngoại tệ (từ nguồn dự trữ ngoại hối) để bình ổn.

Do sức mạnh của tiền tệ phản ánh tương quan với sức khoẻ của nền kinh tế, việc duy trì tỷ giá cố định có thể khiến thị trường tiền tệ bị méo mó, không phản ánh đúng thực tế và làm phát sinh thị trường chợ đen.

Ngoài ra, hoạt động can thiệp vào thị trường cũng khiến phát sinh nhiều chi phí và làm tổn hao dự trữ ngoại hối của quốc gia.