Tiền tệ mạnh (Hard/Strong currency)

Tiền tệ mạnh (Hard/Strong currency)

Tiền tệ mạnh (Hard/Strong currency) dùng để chỉ đồng tiền có giá trị được dự đoán sẽ ổn định hay tăng giá trong tương lai so với các đồng tiền khác.

Giá trị tiền tệ phụ thuộc vào sức mạnh của nền kinh tế, do đó khái niệm tiền tệ mạnh thông thường sẽ đi kèm với các nền kinh tế phát triển và bền vững.

Những đồng tiền mạnh điển hình trên thế giới hiện nay bao gồm: đô la Mỹ (USD), Euro (EUR), yên Nhật (JPY), bảng Anh (GBP), franc Thụy Sỹ (CHF), đô la Canada (CAD), đô la Úc (AUD) và đô la New Zealand (NZD). Đây cũng là những đồng tiền được sử dụng rộng rãi trong giao dịch ngoại hối và thương mại.

Ngược lại với tiền tệ mạnh là tiền tệ yếu (Soft/Weak currency).