Cặp tiền tệ chính (Major pair)

Cặp tiền tệ chính (Major pair)

Trong giao dịch ngoại hối, các cặp tiền tệ giao dịch phổ biến nhất, thanh khoản cao nhất gọi là  cặp chính (major).

Những cặp này đều có đồng USD và hiện được xem là gồm 7 cặp: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD và NZD/USD.

Cặp tiền tệ Quốc gia Đọc theo phong cách FX
EUR/USD Euro zone/United States euro dollar
USD/JPY United States/Japan dollar yen
GBP/USD United Kingdom/United States pound dollar
USD/CHF United States/Switzerland dollar swissy
USD/CAD United States/Canada dollar loonie
AUD/USD Australia/United States aussie dollar
NZD/USD New Zealand/United States kiwi dollar