Báo cáo thường niên: Những điểm cần cải thiện

Báo cáo thường niên: Những điểm cần cải thiện

Để giúp các công ty thực hiện BCTN tốt hơn, Ban tổ chức Cuộc bình chọn BCTN đưa ra một số kiến nghị đối với một số lỗi thường gặp.

Thông tin về tình hình sản xuất – kinh doanh và tài chính

(1) Phần lớn các báo cáo chỉ trình bày các rủi ro có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, nhưng cũng khá sơ sài và bỏ sót các rủi ro trọng yếu.

(2) Kết quả sản xuất – kinh doanh trong năm chỉ dừng ở mức trình bày các bảng về tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính, chưa có đánh giá, phân tích, hay chưa phân tích sâu. Ngoài ra, khi nêu các sự kiện diễn ra trong năm, các báo cáo chỉ liệt kê các sự kiện thuận lợi đến hoạt động công ty, chưa thể hiện các sự kiện ảnh hưởng xấu đến tình hình doanh nghiệp. Thiếu trình bày kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn. Ở phần nội dung này, Hội đồng bình chọn thường đánh giá cao những báo cáo đưa đầy đủ cả thông tin tốt và xấu để người đọc có cái nhìn tổng quan nhất về công ty.

(3) Nhiều BCTN không trình bày rõ tình hình đầu tư của doanh nghiệp, hoặc không đề cập đến hiệu quả hoạt động công ty con, công ty liên kết.

(4) Ở các BCTN có ý kiến kiểm toán lưu ý cần bổ sung thêm giải trình của công ty về ý kiến kiểm toán, đính kèm báo cáo tài chính hay đường dẫn báo cáo tài chính.

Thông tin về quản trị công ty

(5) Phần  nội dung “Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành” ít được đề cập  và “Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty” cũng ít được nhắc đến, đa phần chỉ đề cập danh sách HĐQT. Đa số các BCTN hoặc không có phần “Thực hiện quy định quản trị công ty” hoặc có thì chỉ trình bày là đã thực hiện đúng các quy định về quản trị công ty, không có nội dung chưa thực hiện và phương án khắc phục.

(6) Nội dung phát triển bền vững chưa đầy đủ vì không theo bất kỳ chuẩn mực nào nên thiếu những nội dung rất cơ bản (thông tin liên hệ, phạm vi báo cáo, đối tượng sử dụng báo cáo…) hoặc có nội dung tương đối đầy đủ nhưng lại không xác nhận chuẩn mực sử dụng. Bên cạnh đó, rất ít báo cáo có đặt mục tiêu cho các chỉ tiêu báo cáo hoặc chỉ có những công bố mang tính chất định tính, chưa có quy trình quản trị hữu hiệu để đảm bảo tính tin cậy của các thông tin và rất ít công ty có xác nhận độc lập.

(7) Ngoài ra, Công ty cũng cần chú trọng hình thức thể hiện, sử dụng bảng biểu và hình ảnh để truyền tải nội dung dễ hiểu hơn. Đặc biệt, đối với các BCTN đã làm tốt ở các năm trước cần có sự cải tiến hơn nữa để tránh rập khuôn trong cách trình bày và đem đến ít thông tin cho người đọc do sự nhàm chán.

Nguồn: HOSE