Chỉ báo kinh tế vĩ mô lạ thường (Phần 3)

Chỉ báo kinh tế vĩ mô lạ thường (Phần 3)

Phần 3 của loạt bài “Chỉ báo kinh tế vĩ mô lạ thường” giới thiệu các chỉ báo: Nhà chọc trời, Đ ồng hồ Thụy Sỹ, Thùng các-tông, Đồ lót đàn ông và Xu hướng tìm kiếm Google.

(11) Chỉ báo kinh tế: Chỉ báo Nhà chọc trời (Skyscraper Boom Indicator)

Logic: Sự bùng nổ của các tòa nhà chọc trời thường báo hiệu các đợt suy thoái của nền kinh tế, đặc biệt khi các tòa nhà cao nhất đang xây dựng dở dang. Ngoài ra, nhà càng cao thì khủng hoảng càng lâu kết thúc.

Bằng chứng: Ngân hàng đầu tư Barclays xây dựng và thu thập dữ liệu cho Barclays Skyscraper Index, và kết quả khiến nhiều người ngạc nhiên: Trong thời kỳ Đại suy thoái ở Mỹ (1930), có 3 tòa nhà cao nhất thế giới đang được xây dựng, gồm 40 Wall Street, tòa nhà Chrysler và Empire State.

(12) Chỉ báo kinh tế: Kim ngạch xuất khẩu đồng hồ Thụy Sỹ (Swiss Watch Exports)

Logic: Đồng hồ Thụy Sỹ là mặt hàng tiêu dùng cực kỳ xa xỉ và là bằng chứng về khuynh hướng tiêu dùng.

Bằng chứng: Kim ngạch xuất khẩu đồng hồ Thụy Sỹ sẽ cho chúng ta biết được hành vi tiêu dùng của tầng lớp nhà giàu mới nổi ở Đông Nam Á.

(13) Chỉ báo kinh tế: Chỉ báo Thùng các-tông (Cardboard Box Leading Indicator)

Logic: Lượng thùng các-tông giảm sút báo hiệu suy thoái sắp diễn ra, trong khi số lượng tăng lên báo hiệu nền kinh tế sẽ tăng trưởng.

Bằng chứng: Hầu hết hàng hóa tiêu dùng nhanh trên thế giới đều được vận chuyển trong các thùng/hộp các-tông. Khi doanh số bán thùng các-tông tăng lên, thì có nghĩa là các công ty đang vận chuyển nhiều hàng hóa hơn, bán được nhiều hàng hơn và do đó thuê nhiều lao động hơn.

Smurfit Kappa, công ty sản xuất thùng các-tông lớn nhất ở Châu Âu, cho biết doanh thu năm 2008 giảm đến 270 triệu USD so với năm 2007 và lợi nhuận kinh doanh giảm đến 50%.

(14) Chỉ báo kinh tế: Đồ lót đàn ông (Men’s Underwear Index)

Logic: Đàn ông sẽ hạn chế mua đồ lót mới để tiết kiệm tiền bạc trong những giai đoạn kinh tế khó khăn.

Bằng chứng: Hãng nghiên cứu Mintel ước tính doanh thu mặt hàng đồ lót cho nam giới ở Mỹ giảm 2,3% trong năm 2009, và đây là lần sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2003.

(15) Chỉ báo kinh tế: Xu hướng tìm kiếm Google (Google Trend Index)

Logic: Hàng ngày có đến hàng trăm triệu lượt tìm kiếm trên Google. Việc tập hợp dữ liệu và phân tích xu hướng tìm kiếm sẽ cho chúng ta nhiều thông tin thú vị.

Bằng chứng: Google đã tập hợp dữ liệu cho hơn 20 lĩnh vực, từ thất nghiệp cho đến thị trường tài chính…

Nguồn: Tham khảo từ BusinessInsider, internet