P/E, Giá/Thu nhập mỗi cổ phần (Price/Earnings per share)

P/E, Giá/Thu nhập mỗi cổ phần (Price/Earnings per share)

Công thức tính: P/E (Chỉ số Giá/Thu nhập mỗi cổ phần) = Giá cổ phiếu/Thu nhập mỗi cổ phần (EPS, Earnings per share)

Chỉ số P/E đo lường mối quan hệ giữa giá và thu nhập của mỗi cổ phần.

P/E cho thấy giá cổ phiếu hiện tại cao hơn thu nhập từ cổ phiếu đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải trả giá cho 1 đồng thu nhập là bao nhiêu.

Một cổ phiếu có P/E cao thể hiện sự kỳ vọng cao của nhà đầu tư vào tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai. Sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta thấy mức P/E rất cao (lạc quan) trong thị trường giá lên (bull market) và mức P/E thấp (bi quan) trong thị trường giá xuống (bear market).

Thông thường có hai loại chỉ số P/E được sử dụng phổ biến là P/E trailing và P/E forward.

Trong P/E trailing, EPS được tính dựa trên số liệu lũy kế 4 quý gần nhất.  Đối với P/E forward, EPS được tính toán dựa trển cơ sở dự báo cho 4 quý tiếp theo hay năm tài chính tiếp theo.