Hệ số P/S (Price/Sales per share)

Hệ số P/S (Price/Sales per share)

Công thức tính: Hệ số P/S = Giá cổ phiếu/Doanh thu mỗi cổ phần

P/S là chỉ số định giá có ý nghĩa tương tự chỉ số P/E. P/S đo lường mức giá cổ phiếu so với doanh thu mỗi cổ phần, khác với thu nhập trong cách tính chỉ số P/E.

Lập luận của những người sử dụng chỉ số P/S là lợi nhuận của doanh nghiệp rất dễ bị làm sai lệch, trong khi doanh thu có độ tin cậy cao hơn; và vì vậy, P/S sẽ có ý nghĩa tham chiếu nhiều hơn.