Báo cáo Phát triển Bền vững là gì và tại sao phải lập?

Báo cáo Phát triển Bền vững là gì và tại sao phải lập?

Các nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp nào quản lý tốt khía cạnh bền vững thì thường thành công về tài chính.

Thuật ngữ bền vững liên quan tới khái niệm “phát triển bền vững” theo định nghĩa của Ủy ban Brundtland của Liên Hợp Quốc ngày 20/3/1987: “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại nhưng không ảnh hưởng tới khả năng của thế hệ tương lai đáp ứng nhu cầu của bản thân thế hệ tương lai.”

Các nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp nào quản lý tốt khía cạnh bền vững thì thường thành công về tài chính. Vì lý do này và nhiều lý do khác, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quyết định công bố báo cáo bền vững một cách độc lập hoặc công bố trong báo cáo tài chính thường niên và trên trang web của doanh nghiệp mình.

Báo cáo bền vững giúp doanh nghiệp và tổ chức công bố thông tin về tính bền vững theo cách thức tương tự như báo cáo tài chính. Báo cáo bền vững được công bố bởi các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi loại hình, quy mô và lĩnh vực, ở mọi nơi trên toàn cầu.

Tại sao phải lập Báo cáo Phát triển Bền vững?

Thông qua việc báo cáo một cách minh bạch, có tính giải trình và trách nhiệm,các doanh nghiệp và tổ chức có thể củng cố lòng tin của các bên liên quan vào doanh nghiệp và vào kinh tế toàn cầu.

Trên phạm vi toàn cầu đang chứng kiến sự thay đổi về quan niệm trách nhiệm của doanh nghiệp. Nhà đầu tư, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác trông đợi ngày càng cao đối với doanh nghiệp trong việc giải quyết tác động, rủi ro và cơ hội kinh doanh liên quan tới môi trường (Environmental), xã hội (Social) và quản trị doanh nghiệp, cũng như các khía cạnh kinh tế (Economic) của hoạt động kinh doanh. Các khía cạnh này lại định hướng sản phẩm, dịch vụ và quy trình vận hành của doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm những vấn đề vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng trực tiếp của doanh nghiệp, nhưng vẫn tác động tới thành công trung hạn và dài hạn và giấy phép hoạt động của doanh nghiệp.

Quá trình báo cáo cũng thúc đẩy cải tiến nhiều mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

(1) Ở mức độ cơ sở, báo cáo bền vững là công cụ quản lý có thể cải thiện khả năng hiểu biết của doanh nghiệp về rủi ro và cơ hội kinh doanh mới. Nếu tiếp cận từ góc độ này, hệ thống quản lý báo cáo bền vững có thể giúp cho doanh nghiệp chuẩn bị cho xu hướng phát triển mới và phân cấp trách nhiệm và xây dựng hệ thống nội bộ doanh nghiệp để dần dần nâng cao hiệu quả hoạt động.

(2) Một đặc điểm khác biệt quan trọng của quá trình báo cáo bền vững là việc cân nhắc lợi ích các bên liên quan.

Các bên liên quan là cá nhân hoặc nhóm người có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động của doanh nghiệp, quan tâm tới hoạt động của doanh nghiệp và/hoặc có thể có ảnh hưởng theo cách thức nào đó. Các bên liên quan có thể là nhân viên, khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng, nhà đầu tư, chính phủ và giới truyền thông.

Báo cáo bền vững hiệu quả sẽ tăng thêm đáng kể giá trị về uy tín và năng lực kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc xây dựng lòng tin với các bên liên quan khác nhau. Báo cáo cũng có thể khơi mào quá trình đối thoại với các bên liên quan qua mỗi chu kỳ báo cáo.

(3) Báo cáo bền vững là biện pháp xác định cách thức mới để xây dựng và định lượng giá trị kinh doanh.

Nhà đầu tư trên toàn cầu ngày càng quan tâm tới việc chiến lược quản lý hoạt động bền vững có thể tăng cường tính cạnh tranh và sáng tạo của doanh nghiệp như thế nào. Các chính phủ cũng đang nỗ lực để tạo cơ hội và khuyến khích đối với doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững.

(4) Các bên liên quan ngày càng muốn biết các dự án mới, các cải tiến hệ thống, sản phẩm và dịch vụ dựa trên các xem xét về môi trường và xã hội có thể đem lại lợi ích thế nào cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Báo cáo bền vững, bao gồm cả các mục tiêu và đo lường cụ thể, sẽ là biện pháp minh bạch và có thể so sánh để chứng minh doanh nghiệp quản lý rủi ro cụ thể hiệu quả thế nào mà vẫn thu được hiệu quả đầu tư tích cực từ các hoạt động bền vững.

 

Investar là đơn vị tư vấn nội dung, chủ đề, thiết kế, in ấn Báo cáo thường niên (Annual Report) và Báo cáo Phát triển Bền vững (Sustainability Report) hàng đầu tại Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi là những doanh nghiệp niêm yết đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính – chứng khoán – ngân hàng, xây dựng – bất động sản, công nghiệp v.v…

Nhóm thực hiện của Investar cung cấp giải pháp Báo cáo thường niên (Annual Report) và Báo cáo Phát triển Bền vững (Sustainability Report) cho khách hàng bằng 20 năm kinh nghiệm thực tiễn trên thị trường tài chính, kiểm toán, đầu tư, truyền thông – dịch vụ marketing.

Để có thêm thông tin về dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Nguồn: International Finance Corporation (IFC)