Tỷ lệ thất nghiệp – Mỹ (Unemployment Rate)

Tỷ lệ thất nghiệp – Mỹ (Unemployment Rate)

Tỷ lệ thất nghiệp đo lường phần trăm số người đăng ký thất nghiệp ở Hoa Kỳ.

Tỷ lệ thất nghiệp được tính bằng cách chia số lượng cá nhân thất nghiệp cho tổng lực lượng lao động. Tỷ lệ thất nghiệp là số liệu quan trọng nhất cho biết hiện trạng thị trường lao động Mỹ.

Con số thất nghiệp có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động sản xuất của nền kinh tế, khả năng chi tiêu, thu nhập và tâm lý của người tiêu dùng.

Tỷ lệ thất nghiệp thấp đồng nghĩa với việc nhiều người có việc làm và tiền lương hơn để chi tiêu. Tăng chi tiêu sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế, nhưng có thể châm ngòi cho áp lực lạm phát.

Ngược lại, mức độ thất nghiệp cao là tín hiệu của sự bất ổn kinh tế và nhu cầu trở nên suy yếu.

Theo định nghĩa ở Mỹ, người được coi là thất nghiệp nếu họ có khả năng và sẵn sàng để làm việc nhưng không có công việc, và đã tích cực tìm kiếm việc làm trong vòng 4 tuần vừa qua.

Lực lượng lao động được tính bao gồm tất cả các cá nhân có việc làm và thất nghiệp từ 16 tuổi trở lên.