Thu nhập trung bình hàng giờ – Mỹ (Average Hourly Earnings)

Thu nhập trung bình hàng giờ – Mỹ (Average Hourly Earnings)

Thu nhập trung bình hàng giờ là chỉ báo cho biết mức lương trung bình thay đổi như thế nào.

Số liệu Thu nhập trung bình hàng giờ cho cái nhìn sâu sắc về chi tiêu và lạm phát trong tương lai.

Thu nhập trung bình hàng giờ cao báo hiệu tiêu dùng trong tương lai có thể tăng vì người lao động có nhiều thu nhập hơn, nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu áp lực lạm phát tiềm tàng có thể tăng trong tương lai do chi tiêu của người tiêu dùng tăng thêm.

Thu nhập trung bình hàng giờ có thể được tính trung bình theo giờ hoặc theo tuần, hoặc phần trăm thay đổi so với tháng trước.