Phát biểu của Thống đốc Quỹ Dự trữ Liên bang (Fed Governor Speaks)

Phát biểu của Thống đốc Quỹ Dự trữ Liên bang (Fed Governor Speaks)

Bảy thành viên của Hội đồng Thống đốc có quyền biểu quyết trong cả ba công cụ tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) gồm: nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất chiết khấu và tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Chính điều này làm cho Hội đồng Thống đốc của Fed là một trong những cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất trong điều hành chính sách tiền tệ của Mỹ.

Phát biểu của các thống đốc có thể giúp hiểu rõ hơn các mục tiêu của Fed đối với nền kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ, cũng như hiểu được lập trường của các thống đốc về các vấn đề kinh tế quan trọng.

Nếu quan điểm chung của các thống đốc Fed khác với kỳ vọng, thì thị trường có xu hướng biến động ngay tức khắc trước những thay đổi tiềm tàng trong các chính sách tiền tệ trong tương lai.