Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 4)

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 4)

Phần 4 là ngân hàng câu hỏi liên quan đến “Hoạt động kinh doanh và chiến lược của công ty”. Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR).

Kết quả tài chính

 1. Công ty tiết kiệm được bao nhiêu từ các biện pháp cắt giảm chi phí?
 2. Công ty thực hiện những bước nào để tự bảo vệ mình từ những biến động tỷ giá?
 3. Thu nhập ròng từ khoản thu không thường xuyên của công ty là bao nhiêu? Đó là những khoản gì? Có thích hợp để phân loại thành rất nhiều khoản thu không thường xuyên trong khi có vẻ như công ty chỉ có vài hạng mục “không thường xuyên” mỗi năm thôi?
 4. Xu hướng lợi nhuận hoạt động của công ty là gì? Tại sao những xu hướng này xuất hiện? Nếu chúng phản ánh một tình trạng xấu đi, phải làm gì để cải thiện lợi nhuận hoạt động của công ty?
 5. Công ty đã chi bao nhiêu cho quảng cáo và khuyến mãi sản phẩm? Chi phí này sẽ tăng hay giảm trong năm tới?
 6. Tại sao khoản phải thu của công ty tăng trưởng nhanh hơn doanh số bán hàng? Có phải công ty nới lỏng tài chính cho những khách hàng chính để đạt doanh số bán hàng? Công ty có phải ghi giảm khoản phải thu nào trong số đó không? Chính sách phải thu của công ty có thay đổi để phù hợp với thực tế của bối cảnh kinh tế hiện nay không?
 7. Phần trăm phải thu ghi giảm thành nợ xấu của năm nay là bao nhiêu so với năm trước? So sánh với các công ty khác trong ngành thì như thế nào? Khoản nợ lớn nhất được ghi giảm là khoản nào?
 8. Tại sao kết quả kinh doanh của ____ (đối thủ) lại tốt hơn rất nhiều so với của công ty?
 9. Lợi tức đầu tư của công ty so sánh với các công ty khác trong ngành như thế nào?
 10. Lợi nhuận của công ty so với những thay đổi trong doanh thu như thế nào? Nếu thu nhập ròng không tăng tương ứng với doanh thu, nguyên nhân là gì?
 11. Công ty có tiếp tục cung cấp những dự báo về thu nhập? Công ty phản ứng thế nào khi các dự báo thu nhập công bố trước đây là không chính xác?

Chiến lược kinh doanh

 1. Mô tả nhiệm vụ và chiến lược tổng thể của công ty. Những mảng kinh doanh nào liên quan trực tiếp đến chiến lược này? Tại sao lại có những khoản đầu tư không thuộc chiến lược kinh doanh cốt lõi của công ty?
 2. Những cơ hội và thách thức chính mà công ty phải đối mặt là gì? Ban Lãnh đạo có kế hoạch đối phó như thế nào?
 3. Quan điểm của Ban Lãnh đạo về tình trạng hiện tại của ngành là gì? Số lượng và bản chất của các đối thủ cạnh tranh? Mối quan hệ với khách hàng? Nhà cung cấp? Cấp quản lý? Các bên liên quan khác? Những thay đổi chính nào được dự đoán trong ngành và công ty chuẩn bị cho những sự thay đổi đó như thế nào?
 4. Những cơ hội và thách thức nào là kết quả của xu hướng toàn cầu hoá? Công ty có kế hoạch gì để duy trì vị thế cạnh tranh trong thị trường quốc tế?
 5. Những lợi thế cạnh tranh chủ chốt của công ty là gì? Đối thủ cạnh tranh có giới thiệu các sản phẩm mà đe doạ đến các sản phẩm chính của công ty hay không?
 6. Mục tiêu dài hạn của Ban Lãnh đạo cho công ty là gì? Công ty định vị sự tăng trưởng dài hạn thế nào so với các đối thủ cạnh tranh? Chiến lược tăng trưởng của công ty là gì?
 7. Ban Lãnh đạo làm thế nào để đảm bảo họ đang quản lý công ty hướng tới quyền lợi dài hạn của cổ đông hơn chứ không chỉ là đối phó với áp lực về thu nhập trong ngắn hạn?
 8. Công ty có kế hoạch đa dạng hoá vào thị trường mới, sản phẩm mới hay ngành kinh doanh mới không? Công ty có kế hoạch marketing nhắm tới một phân khúc thị trường cụ thể không?
 9. Công ty có xem xét lại chiến lược marketing nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả chi phí? Thị trường nào có nhiều cơ hội và rủi ro lớn nhất? Sẽ có những thay đổi gì trong phương pháp marketing?
 10. Công ty quản lý thương hiệu và vị thế của mình như thế nào cho một sự tăng trưởng bền vững trong tương lai? Thương hiệu nào không được tiếp tục duy trì và tại sao? Công ty có kế hoạch giới thiệu thương hiệu mới nào không?
 11. Tài sản sở hữu trí tuệ chính của công ty là gì? Công ty làm thế nào để bảo vệ chúng và tối đa hoá giá trị của chúng?
 12. Công ty có dự tính những thay đổi trong hoạt động kinh doanh do những tiến bộ công nghệ và nó sẽ tiêu tốn khoảng bao nhiêu tiền? Nó sẽ tác động thế nào đến lợi thế cạnh tranh của công ty? Việc thực hiện những thay đổi này có phụ thuộc vào các khoản đầu tư chính vào máy móc thiết bị và hệ thống thông tin không?
 13. Mục tiêu cơ bản trong kế hoạch kinh doanh của công ty năm tới, trong 5 năm tới là gì?
 14. Đâu là 2 hoặc 3 vấn đề mà Ban Lãnh đạo đã xác định là quan trọng nhất đối với công ty tại thời điểm này. Phải làm gì và lam thế nào để giải quyết các vấn đề đó?
 15. Đâu là 3 rủi ro hàng đầu đối với công ty. Phải làm gì và làm thế nào để giảm thiểu các rủi ro đó?
 16. Cung cấp thông tin mô tả một chương trình sản phẩm mới bất kì hoặc phát triển công nghệ và kì vọng đối với các hạng mục này.
 17. Thị phần hiện tại các sản phẩm chính của công ty là gì? Công ty có kế hoạch như thế nào để mở rộng thị phần?
 18. Công ty có kế hoạch gì để giảm chi phí nhằm duy trì lợi nhuận đồng thời vẫn theo đuổi chiến lược tăng trưởng?
 19. Bộ phận nào mà công ty kì vọng tăng trưởng cao nhất? Làm thế nào để đạt được?
 20. Với áp lực cạnh tranh, công ty có gặp khó khăn trong việc tăng hoặc duy trì giá bán không? Nếu có, phải đối phó như thế nào?

Nhận định ngắn hạn

 1. Mục tiêu ngắn hạn của Ban Lãnh đạo là gì? Có phù hợp với các mục tiêu dài hạn không?
 2. Công ty có đánh giá gì về các kết quả dự kiến của năm hiện tại.
 3. Các chỉ số kinh tế chủ yếu nào được sử dụng để dự phóng hoạt động kinh doanh của công ty? Nhận định của công ty về các yếu tố kinh tế, như lãi suất, lạm phát, và giá cả hàng hóa cho năm tới là gì?
 4. Tỷ giá hối đoái có tác động gì lên kết quả hoạt động của công ty trong năm tới?
 5. Những đơn đặt hàng còn tồn đọng hiện hành? So sánh với cùng kì năm trước như thế nào?
 6. Các bước công ty phải thực hiện để củng cố bảng cân đối kế toán là gì?
 7. Ngân sách cho các khoản chi tiêu đầu tư và những dự án chủ đạo là gì? Công ty làm thế nào để đảm bảo khả năng tiếp tục rót vốn cho các dự án quan trọng? Tỷ lệ thu hồi vốn có thể chấp nhận của các dự án mới là bao nhiêu?

Nguồn: Nexus