Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 3)

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 3)

Phần 3 tiếp tục cung cấp ngân hàng câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR), cụ thể là liên quan đến “Lợi ích và quyền lợi của cổ đông”.

Cổ tức

 1. Chính sách trả cổ tức của công ty như thế nào? Công ty có kế hoạch thay đổi tỷ lệ trả cổ tức không?
 2. Chính sách trả cổ tức của công ty so với các công ty khác cùng ngành như thế nào? So với mặt bằng chung thì như thế nào?
 3. Công ty có chính sách giảm giá đối với các cổ đông khi mua sản phẩm của mình không?

Quyền sở hữu cổ phiếu

 1. Công ty có bao nhiêu cổ đông và thay đổi như thế nào so với năm trước? Lý do cho sự thay đổi đáng kể về số lượng cổ đông là gì?
 2. Các quỹ đầu tư nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần? Họ có ảnh hưởng gì tới chiến lược kinh doanh hoặc chính sách của công ty không?
 3. Thành viên Ban điều hành và HĐQT có mua cổ phiếu của công ty trên thị trường không? Lý do để họ mua vào là gì?
 4. Việc mua cổ phiếu quỹ là từ các nguồn cá nhân, từ giám đốc hay lãnh đạo, hay từ thị trường? Việc mua bán có theo giá thị trường hiện hành không?
 5. Một lượng lớn cổ phiếu được nắm giữ bởi ________ (cổ đông), họ có đại diện trong HĐQT không? Mục đích của họ là gì? Họ có mặt tại buổi họp hôm nay không? Các cổ đông lớn, bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức có được tiếp cận với các thông tin nội bộ (không phổ biến rộng rãi) không?
 6. Các cổ đông đã phê duyệt tất cả các quyền chọn cổ phiếu và các kế hoạch sở hữu cổ phiếu nhân viên chưa?

Các quyền cổ đông

 1. Các quyền ưu tiên có được cấp cho người giữ cổ phiếu của công ty liên quan đến cổ phiếu mới phát hành và các khoản nợ chuyển đổi không? Tại sao không?
 2. Công ty có liên quan đến các vụ kiện tụng liên quan đến cổ đông không? Bản chất của các vụ kiện tụng này là gì?

Quan hệ cổ đông

 1. Công ty đã và đang làm gì để cải thiện công tác quan hệ với các cổ đông?
 2. Công ty đã và đang làm gì để việc truyền tải thông tin và truyền thông cho cổ đông dễ hiểu hơn?
 3. Bộ phận Quan hệ cổ đông có trang web và số điện thoại không? Công ty sử dụng internet/website như thế nào trong công tác quan hệ cổ đông? Làm thế nào để cổ đông nhận được báo cáo tài chính và các tài liệu khác một cách nhanh nhất?
 4. Ban Lãnh đạo có gặp gỡ riêng các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu không? Có gặp gỡ các chuyên gia phân tích không?

Nếu có, bản chất của các cuộc gặp gỡ là gì và những thông tin gì được cung cấp cho họ? Công ty có thông báo rộng rãi mối quan hệ chính với các nhà đầu tư tổ chức và các chuyên gia phân tích không?

Công ty làm thế nào để đảm bảo không có sự giới hạn trong công bố thông tin, đặc biệt là thông báo về tình hình tài chính trong các cuộc họp/gặp gỡ?

 1. Tại sao công ty không tổ chức các cuộc họp thường xuyên giữa Ban lãnh đạo và các cổ đông lớn nhất để thảo luận về các chính sách quản trị doanh nghiệp và thực tế quản trị doanh nghiệp?
 2. Ban Lãnh đạo cung cấp những dự báo về thu nhập cho các quý tiếp theo như thế nào?
 3. Có bao nhiêu đơn vị phân tích cung cấp các xếp hạng về cổ phiếu của công ty? Họ có độc lập không? Có đơn vị phân tích và công ty nào có khuyến nghị bán đối với cổ phiếu của công ty không?
 4. Công ty đã có giao dịch về ngân hàng đầu tư hoặc tài chính doanh nghiệp với tổ chức nào để đổi lấy việc được xếp hạng tốt từ các chuyên gia phân tích của họ không?
 5. Công ty đã có động thái nào đối với các công ty chứng khoán có phân tích tiêu cực về cổ phiếu của công ty hoặc tình hình kinh doanh của công ty?

Đại hội Cổ đông Thường niên

 1. Tại sao cuộc họp không bao gồm viếng thăm cơ sở vật chất của công ty? Tại sao công ty không tổ chức họp thường niên tại chính trụ sở công ty? Tại sao không có những mẫu sản phẩm mới được trưng bày, giới thiệu bên lề cuộc họp?
 2. Công ty có xem xét việc cung cấp bằng văn bản trả lời các câu hỏi thường gặp của cổ đông để tiết kiệm thời gian cho những người tham dự và có thời gian cho những câu hỏi bổ sung?
 3. Tại sao công ty không chuyển tải thông tin về các cuộc họp thường niên qua mạng?
 4. Tại sao công ty không phát hành các báo cáo, kỷ yếu sau các cuộc họp nhằm tóm tắt các cuộc họp thường niên và cuộc họp đặc biệt, bao gồm cả phần hỏi đáp? Công ty có gỡ băng hoặc tường thuật trên các phương tiện thông tin như trang web của công ty sau các sự kiện không?
 5. Có nơi nào thuận tiện hơn để tổ chức họp cho các cổ đông không? Cuộc họp thường niên tiêu tốn bao nhiêu tiền?
 6. Công ty làm gì để đảm bảo rằng các đề xuất của cổ đông được xem xét và xử lý? Công ty đã làm gì đối với những đề xuất mà có sự hưởng ứng của các cổ đông?

Nguồn: Nexus