Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 2)

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 2)

Phần 2 trình bày danh sách 20 câu hỏi còn lại trong 50 câu hỏi quan trọng nhất trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR).

Danh sách các câu hỏi này sẽ giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp và cổ đông chuẩn bị tốt cho các buổi thảo luận, các cuộc gặp gỡ cũng như Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, tài liệu này cũng giúp các chuyên gia phân tích đặt câu hỏi đúng vấn đề, giúp nâng cao chất lượng báo cáo phân tích và thẩm định đầu tư.

Về báo cáo tài chính

 1. Chênh lệch giữa giá trị thực tế của tài sản với giá trị sổ sách ròng trong báo cáo tài chính là như thế nào?
 2. Ban giám đốc sử dụng các nguyên tắc ước tính quan trọng gì trong việc soạn lập báo cáo tài chính?
 3. Ban giám đốc sử dụng phương pháp nào để để đánh giá trị suy giảm của tài sản?
 4. Do vốn hóa bị suy giảm, công ty có xem xét đánh giá giảm giá trị của các tài sản vô hình không?
 5. Công ty đã áp dụng phương thức nào để tính toán các khoản dự phòng? Ban lãnh đạo công ty có thể cho biết các khoản dự phòng có độ chính xác và tin cậy cao không?
 6. Có các bút toán điều chỉnh đáng kể nào về thu nhập (trong quý 4) không? Những điều chỉnh này có được xem xét lại để đảm bảo tính tuân thủ và hợp lý không?
 7. Tại sao ________ (những sự kiện quan trọng như mua lại, ghi giảm/đánh giá giảm, chuyển nhượng, thỏa thuận) không được ghi nhận trước đó? Những sự kiện này đã không được ghi nhận trong bao lâu? Có các sự kiện khác có đang được xem xét không?
 8. Có giao dịch nào được coi là “không bình thường” trong năm không? Mục đích của các giao dịch này là gì? Chúng chiếm tỉ lệ bao nhiêu và có được tuân thủ các chính sách và/hay quy trình hợp lý không?
 9. Công ty có nhận được ý kiến nào từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở giao dịch chứng khoán hay của cơ quan quản lý khác không? Nếu có, các ý kiến nào là nổi bật nhất?

Về quản trị doanh nghiệp

 1. HĐQT có phản biện và chất vấn đối với Ban điều hành không? Đâu là các ví dụ chứng minh HĐQT có đủ khả năng độc lập để phủ quyết Ban điều hành khi cần thiết?
 2. Các thành viên đương nhiệm của HĐQT có đủ trình độ và kinh nghiệm cần thiết để dẫn dắt công ty vượt qua thời kỳ khó khăn không? Tại sao không thay thế những thành viên đã ngồi trong HĐQT để có thể giới thiệu các thành viên mới?
 3. Đâu là những động thái và biện pháp mà HĐQT đã sử dụng để giám sát hoạt động của Ban điều hành và đảm bảo rằng quyền lợi của các cổ đông được bảo vệ?
 4. HĐQT có thảo luận về các rủi ro mà công ty đang gặp phải không? Ban điều hành có đảm bảo được là mức rủi ro của công ty là có thể chấp nhận được và chúng không có tác động tiêu cực lên giá trị cho cổ đông?
 5. Làm thế nào HĐQT đảm bảo rằng Ban điều hành không có những hoạt động (như giải trí xa xỉ và các đặc quyền khác) mà có thể gây tổn hại đến danh tiếng của công ty?
 6. Công ty làm thế nào để đảm bảo thấu hiểu các rủi ro và mức độ rủi ro phù hợp với chiến lược của công ty, và có thể quản lý trong giới hạn chấp nhận được?
 7. Thành viên HĐQT phải có những kỹ năng và phẩm chất cần thiết gì? Có cần các kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về ngành không? HĐQT có đánh giá lại về cơ cấu trình độ và phẩm chất của các thành viên không?
 8. Tại sao Chủ tịch lại kiêm nhiệm Tổng giám đốc? Công ty có kế hoạch nào cho sự tách biệt hai vị trí này không?
 9. Công ty có kế hoạch kế nhiệm cho các vị trí chủ chốt, bao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc không? Kế hoạch này có quan tâm đến các ứng cử viên bên ngoài hay chỉ là những người trong nội bộ? Để hỗ trợ kế hoạch kế nhiệm, HĐQT có làm việc các cán bộ quản lý cấp cao khác hay không? Đâu là các bước mà Tổng giám đốc thực hiện để tìm ra người kế cận? Tại sao công ty không công khai về kế hoạch kế nhiệm cho các cổ đông?

Thù lao Ban điều hành

 1. Tại sao Ban điều hành lại nhận được các khoản thưởng và phúc lợi trong khi giá cổ phiếu và lợi nhuận của công ty suy giảm?
 2. Các khoản thù lao của Ban điều hành được xác định như thế nào? Khi xem xét và thông qua chế độ thù lao cho Ban điều hành có tính đến tình hình kinh doanh thực tế của công ty (so với kế hoạch), hoặc so sánh với đối thủ hoặc công ty tương tự hay không?

Nguồn: Nexus