Ngân hàng đầu tư (Investment bank)

Ngân hàng đầu tư (Investment bank)

Ngân hàng đầu tư (Investment bank) là định chế tài chính trung gian cung cấp nhiều loại hình dịch vụ tài chính. Trong đó, nghiệp vụ tài chính truyền thống nhất là bảo lãnh phát hành chứng khoán, và các dịch vụ tư vấn trước và sau công đoạn bảo lãnh phát hành.

Ngày nay, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư còn được mở rộng sang các lĩnh vực tư vấn mua bán và sáp nhập (Merger and Acquisition, M&A), quản lý tài sản (Asset management), môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư tổ chức (institutional investor) hay tự doanh.

Ngân hàng đầu tư có thể tồn tại như một tổ chức riêng biệt, hay là mộ bộ phận của ngân hàng thương mại. Sau các cuộc khủng hoảng tài chính, đang có nhiều ý kiến yêu cầu tách biệt hai hoạt động ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư để hạn chế rủi ro.