Warren Buffett: Những câu nói bất hủ về đầu tư chứng khoán

Warren Buffett: Những câu nói bất hủ về đầu tư chứng khoán

Quy tắc số 1: Đừng bao giờ để mất tiền. Quy tắc số 2: Đừng bao giờ quên Quy tắc số 1. (Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget rule No. 1)

Chỉ khi thủy triều xuống thì chúng ta mới biết ai không mặc đồ bơi. (Only when the tide goes out do you discover who’s been swimming naked)

Wall Street là nơi những người đi xe Rolls Royce đến xin lời khuyên từ những người đi tàu điện ngầm. (Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway)

Chúng tôi chỉ đơn giản cố gắng sợ hãi khi người khác tham lam, và chỉ tham lam khi người khác sợ hãi. (We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful)

Gọi các tổ chức giao dịch liên tục trên thị trường là nhà đầu tư thì cũng chẳng khác gì coi người liên tục có những cuộc tình một đêm là người lãng mạn. (We believe that according the name ‘investors’ to institutions that trade actively is like calling someone who repeatedly engages in one-night stands a ‘romantic’)

Chúng ta được bóng râm che mát hôm nay là nhờ ai đó đã trồng cây. (Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago)

Chứng khoán phái sinh là vũ khí hủy diệt hàng loạt. (Derivatives are financial weapons of mass destruction)

Tôi không bao giờ tìm cách kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Tôi mua cổ phiếu với giả định rằng thị trường có thể sẽ đóng cửa vào ngày mai cho đến 5 năm sau. (I never attempt to make money on the stock market. I buy on the assumption that they could close the market the next day and not reopen it for five years)

Nếu doanh nghiệp làm ăn tốt thì thế nào cổ phiếu rồi cũng sẽ tăng giá. (If a business does well, the stock eventually follows)

Mất 20 năm để gầy dựng uy tín và chỉ mất có 5 phút để hủy hoại nó. Nếu hiểu điều này, chúng ta sẽ sống khác. (It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently)

Nên mua một công ty tốt với giá hợp lý, hơn là mua một công ty bình thường với giá thấp. (It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price)

Nên xem sự biến động của thị trường chứng khoán như là bạn chứ không phải kẻ thù; hãy tìm kiếm lợi nhuận từ sự điên rồ, hơn là tham gia vào sự điên rồ đó. (Look at market fluctuations as your friend rather than your enemy; profit from folly rather than participate in it)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu ưa thích của tôi là mãi mãi. (Our favorite holding period is forever)

Giá là những gì bạn phải trả. Giá trị là những gì bạn sẽ nhận được. (Price is what you pay. Value is what you get)

Rủi ro ập đến vì bạn không biết mình đang làm gì. (Risk comes from not knowing what you’re doing)

Trường học đề cao tư duy phức tạp hơn là tư duy đơn giản, nhưng tư duy đơn giản lại hiệu quả hơn. (The business schools reward difficult complex behavior more than simple behavior, but simple behavior is more effective)

Khi kết hợp sự ngu dốt với nhiệt tình, chúng ta sẽ thu được kết quả khá thú vị! (When you combine ignorance and leverage, you get some pretty interesting results)

Đa dạng hóa danh mục đầu tư chỉ cần thiết khi bạn không hiểu mình đang làm gì. (Wide diversification is only required when investors do not understand what they are doing)